Översättning. Varför är terminologi viktigt?

terminologi medicinskVarför är terminologi viktigt?*

Terminologi behövs på samhällets alla områden. Inom olika fack- och ämnesområden är det viktigt att vi är överens om vad de ord vi använder betyder. Här nedan försöker vi förklara närmare varför terminologi behövs, och varför vi som myndighet arbetar med terminologi.

Varför svensk terminologi?

Ett språk som inte utvecklar och underhåller terminologier på olika områden blir ett fattigare språk. Det riskerar att bli ett andra klassens språk som ingen kan använda i sammanhang där entydighet och smidighet är av stor betydelse, t.ex. i vetenskapliga sammanhang. Detta insåg vetenskapsmännen på 1700-talet och de började därför precisera begreppen och skapa väl fungerande termer.

Det är inte bara fackmän som behöver använda termer. Många områden behandlar företeelser som berör oss alla. Tänk till exempel på genteknik och datateknik. Man måste kunna förmedla information om komplicerade saker så att även lekmän förstår. Ibland kan detta göras genom självförklarande termer, ibland kan man använda en fackterm men förklara den.

I dag används många engelska ord som facktermer. Det är både opraktiskt och svårtillgängligt att många fackuttryck inte finns på svenska. Att ta fram svensk terminologi är därför en viktig uppgift för språkvården.

En samordning mellan olika språk

Termdatabaser med terminologi på många olika språk är avgörande för kvaliteten på en mängd tjänster och produkter. Ska vi kunna söka i databaser och på webben, krävs samordningar så att samma begrepp får samma benämning. För översättningsprogram krävs inte bara att terminologier kan stoppas in, en samordning måste också ske mellan olika språk. Den terminologiska infrastrukturen måste vara väl utbyggd i informationssamhället.

Att ta fram terminologi och skapa termtjänster är dock resurskrävande. Det gäller även större projekt som det nordiska Nordterm, en gemensam webbplats för en mängd nordiska termsamlingar, och IATE, EU:s officiella termdatabas med bl.a. svensk terminologi inom en rad fackområden. För att termdatabaserna ska kunna samordnas i olika produkter och tjänster krävs dessutom standardisering av programvaror och termpoststrukturer. Bristen på sådana standarder har varit ett hinder både i svenska och i EU-baserade termprojekt.

Språklagen kräver terminologi

Språklagen från 1 juli 2009 säger att myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas. Språkrådet ansvarar för uppföljningen av hur språklagen efterlevs av myndigheterna.

Eftersom Språkrådets myndighet Institutet för språk och folkminnen har ansvar för att vårda och utveckla de nationella minoritetsspråken (för samiskans del är det enligt överenskommelse Sametinget), har institutet också ansvar för terminologi på minoritetsspråk. Detta gäller speciellt ord som ofta förekommer i samhällsinformation. Om det inte finns aktuell terminologi på minoritetsspråk, kan det offentliga språkbruket på dessa språk inte vara helt korrekt och begripligt.

Terminologi

Termer är ord som används inom ett fackområde. En terminologi är en uppsättning av sådana facktermer. Termer skapas för att den fackspråkliga kommunikationen ska bli effektiv. I många facksammanhang är det nämligen viktigt att man menar exakt samma sak med de ord man använder.

Terminologi behövs

 • Precis kommunikation kräver termer. Ska fackmän förstå varandra måste de mena samma sak med de ord de använder, och använda samma ord för samma begrepp.
 • Termer finns överallt. Allmänheten omges av facktermer mycket mer i dag än förr, inte minst genom ny teknik. Facktermer är ofta en del av allmänspråket.
 • Fackmän måste kunna tala om sitt ämne på svenska. Av språkdemokratiska skäl måste det finnas svensk terminologi så att fackmän kan förmedla kunskaper om sitt ämne till samhället utanför. Svensk terminologi är också en förutsättning för att svenska ska kunna användas på samhällets alla områden.
 • Vår infrastruktur kräver terminologi. Arbetsliv, forskning och samhällsliv kräver en hög terminologisk standard. Ska vi kunna söka i databaser och på webbplatser, bör samma begrepp ha samma benämning. Den terminologiska infrastrukturen måste vara väl utbyggd i informationssamhället.
 • Terminologikrav på myndigheter. Språklagen säger att myndigheter har ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns, utvecklas och används. Vid behov kan det även gälla terminologi på minoritetsspråk.

*Källa: Institutet för språk och folkminnen 

 

EU:s regler sätter stopp för e-handlare som vill expandera ut i Europa

GermanFlag languageEU:s regler sätter stopp för e-handlare som vill expandera ut i Europa. Näringsminister Mikael Damberg vill driva igenom en förändring och tar hjälp av e-handelsplattformen Tictails grundare Siavash Ghorbani.

Fri rörlighet för varor och tjänster är en av hörnstenarna inom EU. Men för e-handlare och andra digitala bolag är det fortfarande orimligt svårt att expandera i Europa. Snåriga regler och lokala bestämmelser sätter stopp, säger näringsminister Mikael Damberg (S).

”Det är nästan omöjligt att skapa effektiva plattformar med de här reglerna. Till exempel finns det regler kring hur stora annonser får vara i olika länder”, säger näringsminister Mikael Damberg till Di Digital.

I ett försök att få upp frågan på dagordningen har Näringsdepartementet allierat sig med e-handelsplattformen Tictails medgrundare Siavash Ghorbani. I början av februari reser han till  Amsterdam för att delta i ett möte mellan EU:s näringsministrar. Där ska han, tillsammans med Mikael Dambergs statssekreterare Eva Lindström, argumentera för harmoniserade regler på EU:s inre marknad.

I praktiken är det 28 olika regelverk vi behöver ta hänsyn till. Att gå ut i Europa är i stort sett lika komplext som att gå ut globalt”, säger Siavash Ghorbani.

Målet är att harmonisera det här med gemensam lagstiftning inom Europa.

Språkkrav i Tyskland

Skillnaderna mellan EU-länderna rör till exempel vilken information som får lagras om användare och kunder, men också språkkrav eller hur kontaktinformation uppges. I Tyskland behöver till exempel e-handelssajter vara skrivna på tyska samt komma med ett såkallat impressum, ett slags tysk motsvarighet till begreppet ansvarig utgivare.

”Målet är att harmonisera det här med gemensam lagstiftning inom Europa”, fortsätter Siavash Ghorbani.

”Sverige försöker vara pådrivande i de här frågorna. Det borde vara lika naturligt med fri rörlighet för data som för andra varor”, säger Mikael Damberg.

Satsningen är den senaste i en rad flirtar med startupsektorn från näringsministerns håll.

Under hösten 2015 lanserade Mikael Damberg en utredning kring den i startup-kretsar brännheta frågan om personaloptioner, samt utlyste en ny – men ännu inte tillsatt – tjänst för en startup-ansvarig på näringsdepartementet.

”Till viss del handlar det ju om branding, ärligt talat. Jag tror inte man kan värdera den Sverigebild som nu skapas av techsektorn. Det är en enormt modern Sverigebild som förmedlas. Det blir ett fönster för att visa upp att i Sverige har vi vissa värden”, säger Mikael Damberg och nämner svensk ingenjörshistoria och jämställdhet som två exempel.

Utredningen om personaloptioner ska presentera sitt förslag i mars. Mikael Damberg hoppas kunna få igenom nya, enklare bestämmelser under den pågående mandatperioden.

”Vi förstår logiken bakom kraven på det här. Vi måste hitta ett system som funkar i Sverige och som går hyggligt fort att införa. Men man får räkna med att politiska processer är långsammare än startup-processer”, säger Mikael Damberg.

Läs även: Regeringens utredare vill förenkla optionsregler för startups

Läs även: Kritik mot Dambergs startup-politik

 

Källa: Digital.di.se

 

 

PostNord: Anlita en professionell översättare, när du ska översätta sajten till andra språk

 

flags nordics

5 tips. Så lyckas du med internationell e-handel och europeisk export:

 1. Lagar och regler

Var uppmärksam på lokala regler och lagar för distanshandel, marknadsföring och hantering av personuppgifter.

 1. Justeringar på webbplatsen

Titta och jämför din sajt med konkurrenternas. Anlita en professionell översättare, bosatt i det aktuella landet, när du ska översätta sajten till andra språk.

 1. Betalningslösningar

Olika marknader har olika betalningspreferenser. Ta reda på hur kunderna i landet vill betala och möjliggör olika lösningar.

 1. Leveranser och returer

Hitta en logistikleverantör som kan sköta distributionen i så många länder som möjligt. Var noga med att det finns en enkel och smidig returhantering.

 1. Lokala anpassningar

Undersök och anpassa hemsidan till lokala preferenser. Se till att kundtjänsten talar kundens språk och nås på ett lokalt telefonnummer.

Vad ska man som e-handlare tänka på för att lyckas i Europa? Lokalt är nyckelordet. Analysera marknaden du tänkt gå in på. Titta på både din målgrupp och dina konkurrenter. Undersök konsumenternas beteenden och preferenser. Säkerställ att du erbjuder betallösningar och leveransmöjligheter som passar marknaden.

Men för att lyckas med ”känslan” i webshopen är det absolut viktigaste att du utvecklar den lokala versionen tillsammans med personer som bor i landet.

Ett fel vi ofta ser är att man översätter websidan med hjälp av en översättare som har flyttat därifrån.

Eftersom språket ständigt utvecklas hamnar känslan och tonen ofta fel, även om orden kan vara korrekta. Så att tänka lokalt, och att jobba med rätt personer, är nyckeln.

Source: PostNord, E-handeln i Europa 2015

Mer om översättning och marknadsanpassning av webbsidor för e-handel

Översättningstjänster: konkurrenskraftiga priser, hög kvalitet och snabbhet

anna

Anna Pelēkzirne, Marknadschef

För Baltic Media kommer 2015 att bli ihågkommet som ett år med tusentals lyckade språktjänster, kunder inom teknik, bilbranschen, medicin, media och juridik som vi är stolta över att kalla våra vänner samt förverkligandet av en mängd nya idéer.

Marknadens bästa priser

Vårt mål för 2016 är att upprätthålla kvaliteten på våra globala språktjänster, snabba leveranser och marknadens bästa priser. Konkurrenskraftiga priser på översättning och transkreation till och från de största språken kan uppnås tack vare låga produktionskostnader i.o.m. vårt geografiska läge.

Baltic Medias huvudkontor ligger i Riga – den största baltiska staden, med en av de snabbaste internetuppkopplingarna och de lägsta hyreskostnaderna i världen. Detta resulterar i lägre översättningskostnader samtidigt som vi upprätthåller hög kvalitet eftersom det ger oss råd att anlita världens ledande lingvister och språkexperter. Vi har strävat efter att förbättra och bibehålla denna servicenivå i 22 år, ända sedan Baltic Media började arbeta inom språktjänstesektorn.

Webbplatser till många språk

Nuförtiden översätter och lokaliserar organisationer och företag ofta sina produkter och webbplatser till många språk för att öka sina marknadsdelar. Denna trend går hand i hand med den ökade efterfrågan av material på regionala eller lokala språk p.g.a. ökad tillgång till bredband och snabba mobilanslutningar samt ett ökat antal internetanvändare och onlinetjänster. Europas invånare nöjer sig inte längre med att endast använda ett fåtal större språk. Vi ser denna tendens i vår dagliga verksamhet och har därför vidtagit åtgärder för att öka vårt språkutbud till att också omfatta språk från Mellanöstern.

Våra erfarna projektledare tillsammans med våra kvalificerade och beprövade resurser från hela världen gör det till ett nöje att presentera vårt nya utbud av tjänster till dig!

 

Digital.di: Genom digitaliseringen har världen aldrig varit närmare.

Damberg Bolund

Det är hos småbolagen, som fintechföretag, som flera av framtidens exportsuccéer kommer att finnas, det skriver finansmarknadsminister Per Bolund och Näringsminister Mikael Damberg.* 

Sverige har en stolt tradition av omfamna ny teknik och nya trender. Digitaliseringens första steg lade grunden för hemdatorn och mobiltelefonen. Vi befinner oss nu mitt inne i en stark digitaliseringensprocess, där allt fler tjänster som vi efterfrågar tillgodoses genom mobilen.

De teknologiska framstegen skapar nya möjligheter för den finansiella sektorn som de senaste åren har gjort stora investeringar för att möta efterfrågan. I Sverige har detta resulterat i en rad nya framgångsrika bolag inom den sektor som nu kallas för fintechsektorn. Dessa bolag drar nytta av digitaliseringen och kan erbjuda kostnadseffektiva finansieringstjänster till låga kostnader.

För regeringen är export och främjande prioriterat. I stället för enbart en handelsminister har vi 24 stycken. Alla ministrar har ansvar för att främja Sverige utomlands. Under 2015 genomförde regeringens alla statsråd en främjarresa varannan dag. Hela 186 främjarresor genomfördes under förra året.

Sverige har rätt förutsättningar för att få bolag inom fintechindustrin att växa och blomstra.

Idag inleder finansmarknadsminister Per Bolund en två dagar lång främjanderesa till Hongkong med några av Sveriges nyskapande fintechbolag. Fintechdelegationen, där företag som Tink, Lendify och Toborrow, ingår kommer att träffa företrädare för Hongkongs finansmyndigheter och ges möjlighet att lära sig mer om de förutsättningar som gäller för att göra affärer i Hongkong.

Sverige har rätt förutsättningar för att få bolag inom fintechindustrin att växa och blomstra. Vi har en hög internetvana och en förändringsbenägen befolkning, detta är två mycket viktiga faktorer bakom framgången. Hongkong är Östasiens finansiella centrum med en hög grad av företagsvänlighet. Det är en utvecklad ekonomi men svenska fintechbolag kan dra nytta av att ligga lite före sina motsvarigheter i Hongkong.

Den digitala omställningen kräver att både näringsliv och offentlig sektor söker nya sätt att bedriva och utveckla sin verksamhet på.

Den digitala omställningen kräver att både näringsliv och offentlig sektor söker nya sätt att bedriva och utveckla sin verksamhet på. Fintechbolagen och andra ”born globals” är företag som genom sina framgångar riktar världens ögon mot Sverige och därmed är ökar vår attraktionskraft. De spelar även en viktig roll i att främja innovationsklimatet här hemma.

Regeringens exportstrategi har lagt ett särskilt fokus på att stärka möjligheterna för små och medelstora företag att nå ut och att lyckas i världen. Det är hos dessa som flera av framtidens exportsuccéer kommer att finnas, och det är där som majoriteten av nya arbetstillfällen skapas.

*Källa: Digital.di

 

Mer om global affärsverksamhet och marknadsanpassning:  How to Attract and Retain Customers Around the World? Translate Your Website.

 

 

 

Sverige står i kö för att åter etablera sig i Iran.

iran firarEfter kärneregiavtalet med stormakterna hävs nu sanktionerna mot Iran. Nu blir det huggsexa bland investerare och företag som vill göra affärer i landet. Sverige har hamnat på efterkälken menar bedömare.

Investerarna står på kö i Teheran för att göra affärer, sedan sanktionerna mot Iran har lyfts.

Sverige har hamnat på efterkälken. Men historiskt har de ekonomiska banden till Iran varit starka, vilket kan vara en fördel när marknaden åter öppnas upp.

– Jag tror mycket väl att Iran kan komma att bli bland Scanias fem-tio största marknader på förhållandevis kort tid, säger Scanias presschef Hans-Åke Danielsson.

Irans president Hassan Rohani hyllade på söndagen kärnenergiavtalet med väst som en vändpunkt i landets historia. Den islamiska republiken har sedan 2012 stått helt utanför det ekonomiska systemet, och de kraftfulla sanktionerna har bakbundit utvecklingen i landet.

”Stora möjligheter”

När marknaden nu öppnas upp för företag från hela världen står Sverige i kö för att åter etablera sig i Iran.

– Det öppnar upp stora exportmöjligheter för svensk industri, inte minst fordonsindustri, säger Hans-Åke Danielsson.

Ekonomin i landet måste dock ta fart innan efterfrågan kan öka.

Enligt Per Jönsson, Mellanösternexpert vid Utrikespolitiska institutet, kommer Iran först och främst att behöva investera i den egna oljeinfrastrukturen. Näst viktigast för landet är att öka oljeexporten, där målet är en fördubbling till två miljoner fat per dag.

– Det tredje och på sikt viktigaste är att nu står en mängd utländska storföretag i kö för att investera Iran.

Gott rykte

Men Sverige har hamnat på efterkälken. Cherif Sayed, regionschef för Mellanöstern och Afrika på Business Sweden som hjälper svenska företag in på marknader, betonar dock att Sverige har ett försprång på andra sätt. Iran har tidigare varit Sveriges största exportmarknad i Mellanöstern och Afrika.

– Sverige har ett fantastiskt gott rykte i Iran, både ur ett värdeskapande perspektiv men också ur ett kvalitetsperspektiv, säger Cherif Sayed.

Han reste nyligen – tillsammans med bland andra näringsminister Mikael Damberg (S) och ett antal svenska företagsrepresentanter – till Iran, där Business Sweden ska starta en verksamhet de kommande månaderna.

– Vi såg ett pärlband av delegationer till landet. Man kan alltid vara först, men det viktiga nu är att vi intensifierar vårt arbete.

FAKTA: STORA BEHOV I IRAN

Den svenska exporten till Iran har till följd av sanktionerna minskat med 75 procent, från åtta miljarder kronor till två. Landet har bland annat behov av:

 • 1,2 miljoner lägenheter per år. I dag byggs 480 000 årligen.
 • 70 procent av de lastbilar och bussar som finns i landet behöver bytas ut.
 • Det behöver produceras cirka en miljon bilar per år. I dag produceras 370 000.
 • Statliga Iranair behöver 100 nya flygplan, därtill tillkommer övriga flygbolag i landet.

Sanktionerna kommer nu att luckras upp och därmed kommer landet också att öppnas upp. Med tiden kommer därför utländskt kapital att flöda in, exporten öka och därmed också ekonomin. Iran har en för ett U-land välutbildad befolkning, en oljesektor med potentialen att kraftigt öka lönsamheten då den är eftersatt i dagsläget samt en inhemsk produktionsindustri.

Källa: SVT Nyheter  

Mer om Islamiska republiken Iran

persian language

Iran är drygt tre och en halv gånger så stort som Sverige. Landet har nästan 80 miljoner invånare.
Iran är en islamisk republik. Staten är baserad på religiösa grunder och islams lagar utgör grunden för lagstiftningen i Iran.
Prästerskapet har den avgörande makten. Folkvalda politiska organ finns, men det är prästerskapet som godkänner kandidatlistorna.
Brotten mot de mänskliga rättigheterna är omfattande.
Oljan står för omkring 80 procent av exportintäkterna. Staten har en stark närvaro i ekonomin. Källa: Landguiden (UI)

Dagens Industri  om Investeringsmöjligheter i Iran. 

Det persiska språket. Officiellt språk i Iran.

Språkfamilj: Indoeuropeiska språk, iranska språk, persiska 
Persiska, eller Farsi som det kallas av de som talar språket, är ett språk som talas i Iran, Tadzjikistan, Afghanistan, delar av Georgien, Indien och Pakistan. Språket har utvecklats mycket under de senaste seklen. Många ord har lånats från geografiskt intilliggande språk; först och främst från armeniska och grekiska, men även från arabiska och i viss mån turkiska. Under senare år har många västerländska ord lånats, huvudsakligen från engelska och franska.

Officiellt språk i: Iran, Qatar. Språkkod ISO 639-1: FA
Översättning från svenska till persiska språket. Länk till Översättningsbyrå Baltic Media Translations AB.

 

Translating websites for humans, not for search engines

translation business

Översättning av webbsidor för människor….

Translating is an Art

I see more and more articles, workshops and webinars on how to translate websites. What strikes me is that most of these only focus on the technical part of translating a website: how to edit HTML files, how to make sure the website will be found by search engines, etcetera. Although these are obviously very important aspects of translating a website, I miss one other essential aspect: creative writing. It is all very well to get your website ranked number one in Google, but if the website itself puts off visitors because it is badly written, the whole website becomes pointless. It is important to keep in mind that, in the end, websites are written/translated for human visitors, not just for search engines.

A business website serves as an online business card. It is all about first impressions. And first impressions on the web last only a couple of seconds:…

Visa originalinlägg 729 fler ord

Varför ska du översätta din webbsida?

globalization36
Starta internationell e-handel och sälj så är man snart marknadsledande och tjänar flera miljoner inom ett par år!
En flerspråkig webbsida är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att nå en internationell marknad. Om du är en produktförsäljare eller tjänsteleverantör och har en webbplats på Internet  innebär det att din webbplats kan ses var som helst i världen. Varför inte utöka din kundbas endast genom att översätta din e-handels webbsida till mer än ett språk?
Högkvalitativ översättning av webbsidor inklusive e-handel är en engångsinvestering för ditt företag. Den globala ekonomin kräver nu att företagen satsar över nationsgränserna om de vill utöka sin verksamhet. 

Enligt Global Reach-undersökningen handlar de flesta kunder endast från webbplatser med information som erbjuds på deras eget språk. Denna effekt blir ännu större ju högre kvaliteten på produkten eller tjänsten är.  (se Can’t Read, Won’t Buy: Why Language Matters, Common Sense Advisory).

Varför är översättning av webbsidor så viktigt?

 • Över 100 miljoner människor använder Internet på andra språk än engelska.
 • Över 50% av Internetanvändarna har ett annat modersmål än engelska.
 • Internetanvändare är fyra gånger mer benägna att faktiskt köpa något från ett företag som kommunicerar på kundernas modersmål.
 • Besökstiden fördubblas på webbsidor som är skrivna på besökarnas egna språk – besökarna spenderar dubbelt så lång tid på dessa sidor. (Forrester Research)
 • Över hälften av europeiska Internetanvändare tvingas förlita sig på webbsidor som är skrivna på ett språk som inte är deras eget. (EU Eurobarometer)

Lokalisering av hemsidor/ webbsidor

För att kunna erbjuda en högkvalitativ översättning av en webbsida är det viktigt att ha en omfattade förståelse för besökarnas kulturella arv och aldrig direktöversätta innehållet. Baltic Media Translations har ett nära samarbete med över 2000 högkvalificerade lingvister runtom i världen, vilket gör det lätt att hitta den rätta personen för varje steg inom alla olika projekt.

Översättning av hemsidor / webbsidor inkluderar:

 • Källordsuträkning och kontextutvärdering
 • Definition av webbsidan och samråd kring strukturella krav
 • Internationalisering av webbsidan: Vi ser till att sidans infrastruktur visar innehållet på rätt sätt, på vilket språk besökarna än väljer. Vi specialiserar oss på Unicode-aktivering, separation av koder och innehåll, skalbar design, etc.
 • Översättning av innehåll i 400 språkkombinationer
 • Översättning av metadata: titlar, beskrivningar och nyckelord
 • Kvalitetssäkring och korrekturläsning av webbinnehåll 

  Kontakta Baltic Media Translations idag

  För att ta reda på mer om våra översättningstjänster eller begära en gratis offert, vänligen ring vårt Sveriges  kontor +46 8 767 60 24 eller internationella kontor på nr. +371 67 224 327 eller kontakta våra projektledare via e-post på  nordics@balticmedia.com eller fråga efter en offert på balticmedia.com

Prisförfrågan