Vad är en översättning

Översättning är skriftlig överföring av innehållet i en viss text från ett språk till ett annat. Ofta ska även textens form överföras. Tolkning avser muntlig översättning, men ordet kan också avse en specifik översättares uttydning av textens innebörd och ibland även av upphovspersonens intention. Översättning görs utifrån en källtext som är skriven på ett källspråk.Fortsätt läsa ”Vad är en översättning”